Logodrukarnia internetowa

24h transport gratis 15% rabatu Studio graficzne
24h transport gratis 15% rabatu Studio graficzne
Strona główna > Pomoc > Najczęstsze błędy drukuj stronę

Najczęściej popełniane błędy

 1. Efekty specjalne w CorelDRAW
  Ilość efektów (np. przezroczystości, wypełnienia tonalnego) użytych podczas tworzenia projektu w CorelDRAW powinna być jak najmniejsza. Ich użycie często powoduje błędy w wydruku. W związku z tym, jeśli są one konieczne w Państwa projekcie, w końcowej wersji pracy należy wszystkie związane z nimi obiekty przekonwertować na bitmapę o rozdzielczości 300dpi w standardzie kolorów CMYK.
 2. Brak bezpiecznego marginesu.
  Wszelkie ważne elementy (teksty, loga, ramki, etc.) projektu powinny znajdować się ok. 3-4 mm od linii cięcia.
 3. Brak nadlewek/spadów.
  Tło projektu powinno wystawać ze wszystkich stron ok. 2 mm.
 4. Często popełniane błędy w tworzeniu tła:
  - Tło kończące się równo z linią cięcia.
  - Tło wystające poza linię cięcia mniej niż 2mm.
  - Tło wystające poza linię cięcia więcej niż 2mm.
  - Ramki lub linie na równo z linią cięcia.
  - Niewidoczne elementy poza formatem pracy
  - Zamaskowane elementy poza formatem pracy (należy je odciąć).
 5. Format kolorów RGB lub Pantone.
  Kolory RGB oraz Pantone po konwersji do formatu CMYK mogą ulec zmianie. Z tego powodu należy używać tylko kolorów CMYK.
 6. Najczęściej popełniane błędy związane z kolorystyką:
  - składowe kolorów CMYK < 5% po wydruku są bliskie 0%
  - kolory elementów w standardzie RGB po konwersji na CMYK stają się wyblakłe
 7. Teksty niezamienione na krzywe.
  Należy zawsze pamiętać o zamianie wszelkich tekstów na krzywe. Przesłanie pracy z niezamienionym tekstem powoduje zmianę czcionki na inną, w efekcie czego projekt ulega znaczącym zmianom.
 8. Obiekty stworzone z dużej ilości krzywych.
  Projektując w CorelDRAW należy grupować krzywe w kilka obiektów, nie łącząc ich w jedną całość. Wydruk projektu z obiektami o dużej ilości krzywych może zawierać błędy lub powodować zniknięcie niektórych obiektów w efekcie konwersji pliku do formatu postscriptowego.
 9. Zła rozdzielczość bitmap.
  Aby zapewnić dobrą jakość wydruku, obrazki (bitmapy) powinny mieć rozdzielczość równą 300dpi. Bitmapy o mniejszej rozdzielczości powodują brak ostrości wydruku, natomiast większa rozdzielczość nie poprawia jakości jedynie zwiększając rozmiar projektu.
 10. Przygotowanie projektu w formie mapy bitowej TIF.
  Jeśli projekt jest tworzony w postaci mapy bitowej TIF można zwiększyć rozdzielczość do 600dpi. Aby uniknąć zniekształcenia podczas wydruku należy pamiętać, by nie używać 16- lub 32-bitowej głębi kolorów.