Logodrukarnia internetowa

24h transport gratis 15% rabatu Studio graficzne
24h transport gratis 15% rabatu Studio graficzne
Strona główna > Pomoc > Weryfikacja plików drukuj stronę

Weryfikacja plików

Weryfikacja przesłanego projektu.

Przed wysłaniem projektu należy dokładnie sprawdzić jego zgodność z odpowiednimi wytycznymi. Projekt, który w wyniku opisanego poniższej procesu weryfikacji zostanie odrzucony, wymagać będzie poprawy, co oczywiście wydłuży termin jego realizacji.

W przypadku celowego przekroczenia zalecanych wartości – zachowania mniejszych marginesów, braku pokrycia linii łamania z grafiką, etc. – należy w polu „ uwagi” umieścić odpowiednią informację podczas składania zamówienia.

Stosujemy dwuetapowy proces weryfikacji przesyłanych plików przed realizacją zamówienia. Pierwszy etap jest procesem automatycznym – projekt jest sprawdzany pod względem technicznym przez program weryfikujący. Drugi etap realizowany jest bezpłatnie przez pracowników, eliminujących potencjalne błędy techniczne. Niepoprawnie wykonany projekt zostanie oznaczony poprzez status zamówienia „błąd pliku” oraz przekazanie mailowo opisu problemu wraz z sugestią jego rozwiązania do klienta.

Proces weryfikacji:

 • Zgodność projektu z zamówieniem – czy przesłany plik jest zgodny z wybranym produktem.
 • Wymiary projektu – czy wymiary pliku pokrywają się z zamówieniem.
 • Ilość stron – czy ilość stron projektu jest zgodna z zamówieniem.
 • Nadlewki – w przypadku braku 2mm nadlewek z każdej strony projektu niemożliwa jest jego realizacja
 • Marginesy – czy tekst w projekcie ustawiony jest z zachowaniem bezpiecznego marginesu (3mm). Weryfikacji nie podlegają inne elementy graficzne pliku.
 • Overprint – dla czarnych obiektów (o 100% nasyceniu koloru czarnego) ustawiana jest opcja nadruku (overprint), dla innych kolorów – jest ona usuwana.
 • Kolory – profile kolorystyczne załączone do plików PDF są usuwane. W przypadku plików w trybie kolorów RGB i w kolorach spotowych są konwertowane do trybu CMYK z profilem Coated Fogra 39. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w kolorystyce w takim przypadku.
 • Czcionka – czy czcionki zostały zamienione na krzywe.
 • Orientacja – czy strony projektu mają jednakową orientację.

Opcje dodatkowe:

 • falcowanie – jeśli zamówiona została opcja falcowania, zweryfikowany zostanie układ projektu wraz z falcowaniem. Wszelkie nietypowe przypadki – tj. przesunięcia grafiki względem linii falcowania lub teksty/grafika wychodzące na linię łamania zostaną potraktowane jako błąd projektu.
 • Lakier UV – jeśli zamówiona została opcja punktowego lakieru UV , sprawdzone zostaną rozmiary tekstu, minimalne grubości linii oraz czy obiekty mające zostać nadrukowane lakierem UV mają wartość 100% koloru czarnego.

Jeśli zauważone zostaną inne błędy techniczne, nieopisane powyżej, klient również zostanie poinformowany drogą mailową.

Z oczywistych względów nie weryfikujemy estetyki projektu, jakości grafiki, treści merytorycznej, układu (zasada obracania prawo/lewo), doboru kolorów oraz czy zostały użyte kolory niestandardowe, jakości, jasności i kontrastu fotografii.