Logodrukarnia internetowa

24h transport gratis 15% rabatu Studio graficzne
24h transport gratis 15% rabatu Studio graficzne
Strona główna > Regulamin > Ochrony danych osobowych drukuj stronę

Ochrony danych osobowych

Rejestrując się w Serwisie Internetowym www.drukarnia-internetowa.com klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Serwisie Internetowym www.drukarnia-internetowa.com. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Serwis Internetowy www.drukarnia-internetowa.com. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Serwisu Internetowego www.drukarnia-internetowa.com. mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.